Resistor Kits

Img
Pdf
Part Number
Manufacturers
Desc
In Stock
Packing
Rfq
KIT-RMCF0201FT-03
RES KIT 100-976 1/20W 2880PCS
636
-
KIT-RMCF0603FT-06
RES KIT 100K-976K 1/10W 1920PCS
731
0603
LCS964MCS04020DB00
Res Kits Thin Film 47 Ohm to 221K Ohm 0.1% 0.063 (1/16)W 0402 Surface Mount 90 X 40 Resistor
169
0402
KIT-RMCF0201FT-02
RES KIT 10-97.6 1/20W 2880PCS
403
-
KIT-RMCF0603FT-02
RES KIT 10-97.6 1/10W 1920PCS
415
0603
RC0201-R-SKE24L
RESISTR KIT 0-10M 1/20W 12900PCS
156
0201
KIT-RMCF0603JT-14
RES KIT 100K-10M 1/10W 960PCS
514
-
KIT-RMCF1206JT-12
RESISTOR KIT 10-910 1/4W 960PCS
280
-
KIT-RMCF0805FT-02
RESISTR KIT 10-97.6 1/8W 1920PCS
379
0805
KIT-RMCF0805FT-03
RESISTR KIT 100-976 1/8W 1920PCS
956
0805
KIT-RMCF1206FT-02
RESISTR KIT 10-97.6 1/4W 1920PCS
455
-
KIT-RNCS0805BKE
RESISTR KIT 10-499K 1/10W 940PCS
607
-
KIT-RMCF0805FT-06
RES KIT 100K-976K 1/8W 1920PCS
228
0805
LMU964MMU01020DB00
RES KIT 100-221K 1/5W 1640PCS
260
0102
KIT-RNCS0603BKE
RES KIT 49.9-249K 1/16W 900PCS
268
-
PWRSMD-LAB
RESISTOR KIT 1-2K 12PCS
234
-
LMA121MMA02040CF00
LMA 12 1 MMA 0204-50 1%
270
-
CHKIT-02016
VISHAY CHKIT-02016 RESISTOR KIT, 02016, CH SERIES
932
D
LMC121CMB02070JG00
LMC 12 1 CMB 0207 2% 5%
216
-
PFC10 KIT
RESISTOR KIT 0.1-100 25W 60PCS
456
-
KIT-CSR2512FT
RES KIT 0.0005-0.75 2W 675PCS
165
-
RS125
RESISTOR KIT 1-1M 1/4W 365PCS
525
-
CHKIT-0402
RESISTOR KIT, 0402, CH SERIES
369
0402
RK73H1JTK001KIT
Resistor Kits E-24 122 Values 1% 50 EA 10-1 Mohm
848
-
3521F-LAB-KIT
3521 2W 1% 1R0-1M0 LAB-KIT
524
-
RR0306PD-1-KIT
RESISTOR KIT 47-8.2K 1/20W 90PCS
977
-
PHH1-KIT
RESISTOR KIT 1-7.5 1/10W 1100PCS
714
0603
PHL3-KIT
RES KIT 1K-9.53K 1/16W 1650PCS
214
-
RR1220PD-4-KIT
RES KIT 24.9K-110K 1/10W 440PCS
371
-
RR0816PD-3-KIT
RES KIT 4.87K-18K 1/16W 470PCS
750
0603